logo

Wild Technologies je samostatnou spoločnosťou skupiny Wild. Na Slovensku sa pre skupinu Wild vyrába už od roku 1994. V roku 2006 bola založená spoločnosť Wild Technologies, v ktorej sa zoskupili všetky činnosti na Slovensku.

Wild Technologies vyrába pre skupinu Wild okrem podskupín aj kompletné prístroje. Ťažiskom činnosti je montáž s vysokým podielom ľudskej práce. Taktiež bola vybudovaná sieť miestnych subdodávateľov, ktorí pokrývajú široké výrobné spektrum v oblasti mechnickej výroby, spracovania plechu, technológie povrchovej úpravy atď.

Presťahovaním sa do väčších priestorov v roku 2009 sa spoločnosti Wild Technologies naskytla možnosť ponúknuť spektrum služieb okrem skupiny Wild aj iným zákazníkom. Zákazníkom je zároveň k dispozícii celý potenciál služieb skupiny Wild pre najnáročnejšie požiadavky v oblastiach jemnej mechaniky, optiky, elektroniky, ale aj plastov.

WILD Technologies znamená kvalitu, flexibilitu a spoľahlivosť.


Spoločnosti skupiny Wild

> Wild GmbH
> Photonic Optische Geräte GmbH & Co KG
> Wild Elektronik u. Kunststoff GmbH & Co KG
> Wild Technologies s.r.o.